Fabricants de software per al control de la traçabilitat en la indústria alimentaria

Segons el Reglament 178/2002, art.18 del Parlament Europeu, estableix la obligació, des del gener de l'any 2005, de traçar tots els productes alimentaris destinats al consum humà o animal, en totes les etapes de la producció, transformació i distribució.

Traçar: guardar un registre de tot el procés de cada lot productiu de tal manera que, en cas de crisi sanitària, es pugui recórrer a l'historial complet del producte per esbrinar les causes de la irregularitat i poder retirar tota la producció que s'hagi pogut veure afectada per aquestes mateixes causes.

El departament de Traçabilitat d'AT us ofereix solucions a mida del vostre procés productiu on s'automatitza i es simplifica el procés d'entrada de matèries primes, registres de producció, etiquetatge, sortida de producte acabat, picking, registres APPCC... i, tot això, amb la possibilitat d'enllaçar el sistema amb la gestió de la facturació, tot això implementat sobre la base d'interfícies amigables i pensades per facilitar i agilitzar el treball de l'operari.

AT INFOSERVEIS
CONSULTORIA INFORMÀTICA
c/ Anselm Clavé, 69 - 73 - 3r.2a
08402 Granollers - Barcelona
Tel. 93 861 15 40
Fax. 93 861 15 41
info@atinfoserveis.com
NOTÍCIES
Copyright © 2009
Aquesta web i tot el seu contingut es propietat de Tagg Vallès, s.l.
Crèdits