Utilització de diversos petits programes individuals per a la gestió diària de les diferents activitats. Introducció de les mateixes dades, múltiples vegades, a diferents programes.
Empresa amb un sistema de gestió (facturació i comptabilitat) obsolet que impedeix l'obtenció de dades fonamentals per a la presa de decisions en un temps raonable.
Requereixen un sistema informatitzat pel control de projectes per substituir el control manual no informatitzat que provocava una forta inversió d'hores per poder preparar informes analítics.
Empresa amb traçabilitat manual, el que es traduia amb molta gestió en paper, etiquetatge deficient i programa de comptabilitat insuficient.
Sorgeix la necessitat de controlar els consums elèctrics de la multinacional CLH per tal de presentar-li reports analítics per centres de cost. Tot el control es realitza de forma manual, el que provoca una inversió molt gran en hores per preparar informes i un control molt exhaustiu per evitar errors.
La societat consta d'una xarxa de botiges dispersades geogràficament per la província de Barcelona i que necessita que estiguin comunicades entre elles.
El creixement de l'empresa requereix centralitzar les vendes i l'estoc de les diferents delegacions repartides pel territori nacional amb l'objectiu de disposar de la informació al moment, amb la possiblitat d'analitzar les dades per delegació i en tot el conjunt.
El client sol·licita un sistema integrat per a la gestió de les instal.lacions enllaçat amb la gestió comptable, fiscal i de cartera.
Empresa que ha experimentat un gran creixement en els últims tres anys. Consta de múltiples delegacions a nivell nacional i diferents societats. El tamany de la organització no els permet tenir un informàtic en plantilla per les seves múltiples necessitats.
Centre mèdic amb una gestió del calendari de visities molt manual.
Empresa d'àmbit multinacional amb un número elevat d'usuaris i amb una instal·lació bastant complexa (Lotus Notes, Connexions VPN).Els usuaris patien constants problemes informàtics que eren gestionats per un treballador que havia d'invertir moltes hores.
Empresa que ha experimentat un gran creixement en els útims tres anys el tamany de la organització no els permet tenir un informàtic en plantilla per les seves múltiples necessitats.
Empresa que ha experimentat un gran creixement en els útims tres anys el tamany de la organització no els permet tenir un informàtic en plantilla per les seves múltiples necessitats.
El client requereix un sistema per controlar els costos de les obres, materials, hores/treballador, màquines pròpies i externs. L'activitat s'ha de poder controlar des de diferents empreses i amb la possibilitat d'obtenir comptes d'explotació per obra, per empresa o per tot el grup d'empreses. A més, enllaçat amb la facturació i comptabilitat.
Els centres docents disposen d'una eina de gestió per controlar matriculacions, professorat, cursos, etc... Necessitat d'una aplicació de comptabilitat que es pogui connectar de forma senzilla i segura amb seu programa Alisoft.
El client té diferents instal.lacions i també disposa d'empreses en altres sectors. Té la necessitat d'establir una gestió unificada per tal d'agilitzar l'administració del grup.
Empresa de nova creació que vol implantar des de l'inici de l'activitat un control de la producció, així com una eina de facturació integrada.
Empresa sense traçabilitat ni etiquetatge. Dificultat en el control de stocks.
AT INFOSERVEIS
CONSULTORIA INFORMÀTICA
c/ Anselm Clavé, 69 - 73 - 3r.2a
08402 Granollers - Barcelona
Tel. 93 861 15 40
Fax. 93 861 15 41
info@atinfoserveis.com
NOTÍCIES
Copyright © 2009
Aquesta web i tot el seu contingut es propietat de Tagg Vallès, s.l.
Crèdits