Opyce

PROBLEMÀTICA

Sorgeix la necessitat de controlar els consums elèctrics de la multinacional CLH per tal de presentar-li reports analítics per centres de cost. Tot el control es realitza de forma manual, el que provoca una inversió molt gran en hores per preparar informes i un control molt exhaustiu per evitar errors.

SOLUCIONS APORTADES
  • Es desenvolupa una programació a mida amb un alt grau de parametrització per part de l´usuari, per tal d'adaptar el programa a les necessitats de cada usuari.
BENEFICIS ACONSEGUITS

Permet la introducció de les dades de consums elèctrics per centre de cost de l'empresa, a partir de previsions, lectures de consums i factures. Control dels pagaments.

Obtenció de forma immediata dels raports necessaris a partir de les dades introduïdes. Mitjançant les eines programades es detecten al moment errors en la introducció de les dades.

VALORACIÓ DEL CLIENT

Hem assolit una millora important en la gestió, control i seguiment del projectes, des del pressupost fins a la facturació. També hem millorat en la accessibilitat a la informació del projecte per les àrees de treball implicades i alhora hem reduït els temps dedicats al control dels projectes. En definitiva, hem experimentat una millora en eficiència i eficàcia a la nostra activitat.
La empatia de at infoserveis amb la nostra activitat ha estat la clau dels resultats obtinguts.

Eduard Barceló
Gerent
AT INFOSERVEIS
CONSULTORIA INFORMÀTICA
c/ Anselm Clavé, 69 - 73 - 3r.2a
08402 Granollers - Barcelona
Tel. 93 861 15 40
Fax. 93 861 15 41
info@atinfoserveis.com
NOTÍCIES
Copyright © 2009
Aquesta web i tot el seu contingut es propietat de Tagg Vallès, s.l.
Crèdits