Opyce

PROBLEMÀTICA

Requereixen un sistema informatitzat pel control de projectes per substituir el control manual no informatitzat que provocava una forta inversió d'hores per poder preparar informes analítics.

SOLUCIONS APORTADES
  • S'instal·la Nexus enterprise al que s´hi afegeix una aplicació a mida pel control de projectes, completament integrat a l'estàndard de Nexus.
BENEFICIS ACONSEGUITS

Obtenció d´informes analítics per empleats i projectes de forma instantània. Centralització i punts de control sobre l´entrada informatitzada de dades.

VALORACIÓ DEL CLIENT

Hem assolit una millora important en la gestió, control i seguiment del projectes, des del pressupost fins a la facturació. També hem millorat en la accessibilitat a la informació del projecte per les àrees de treball implicades i alhora hem reduït els temps dedicats al control dels projectes. En definitiva, hem experimentat una millora en eficiència i eficàcia a la nostra activitat.
La empatia de at infoserveis amb la nostra activitat ha estat la clau dels resultats obtinguts.

Eduard Barceló
Gerent
AT INFOSERVEIS
CONSULTORIA INFORMÀTICA
c/ Anselm Clavé, 69 - 73 - 3r.2a
08402 Granollers - Barcelona
Tel. 93 861 15 40
Fax. 93 861 15 41
info@atinfoserveis.com
NOTÍCIES
Copyright © 2009
Aquesta web i tot el seu contingut es propietat de Tagg Vallès, s.l.
Crèdits