Jacsa

Producció i distribució de productes carnis

PROBLEMÀTICA

Empresa amb un sistema de gestió (facturació i comptabilitat) obsolet que impedeix l'obtenció de dades fonamentals per a la presa de decisions en un temps raonable.

SOLUCIONS APORTADES
  • Posta en marxa de NEXUS software, des del punt de vista administratiu i comptable.
  • Creació de quadres de comandaments amb Excel Server.
BENEFICIS ACONSEGUITS

Generació de models oficials fiscals de forma ràpida i senzilla.
Obtenció d'informació a temps real dels punts clau per la gestió de l'empresa.

VALORACIÓ DEL CLIENT

At infoserveis ens ofereix un servei de consultoria que valorem molt positivament i que ademés considerem un valor afegit.
Ens han implantat el programa NEXUS i han sabut adaptar l’eina informàtica a les necessitats pròpies de la nostra organització a nivell comptable i financer. Estem molt satisfets perquè les solucions que ens han aportat són molt útils i responen al que s’ha demanat.

Mònica Ambròs
AT INFOSERVEIS
CONSULTORIA INFORMÀTICA
c/ Anselm Clavé, 69 - 73 - 3r.2a
08402 Granollers - Barcelona
Tel. 93 861 15 40
Fax. 93 861 15 41
info@atinfoserveis.com
NOTÍCIES
Copyright © 2009
Aquesta web i tot el seu contingut es propietat de Tagg Vallès, s.l.
Crèdits