ISP Comunicacions S.L.

Telecomunicacions: Telefonia mòbil

PROBLEMÀTICA

La societat consta d'una xarxa de botiges dispersades geogràficament per la província de Barcelona i que necessita que estiguin comunicades entre elles.

El client sol·licita un sistema de gestió àgil per garantir les exigències del mercat tecnològic.

SOLUCIONS APORTADES
  • A nivell de telecomunicacions s'ha dut a terme la instal·lació de dos servidors centrals, un destinat a les comunicacions i l'altre a les bases de dades per garantir de forma efectiva l'estabilitat de les connexions.
  • Les botigues disposen de connexions segures per VPN amb l'oficina central i es defineixen polítiques de seguretat pels usuaris.
  • A nivell de gestió s'han desenvolupat aplicacions prenent com a base l'ERP Nexus, aquests programes recullen aspectes molt diferenciats com per exemple l'arqueig de caixa, recepció i venda de producte, gestió de garanties, control de l'Stock, control estadístic, bonificació pels venedors.
  • També s'ha dissenyat un sistema de televigilàcia per garantir la seguretat dels treballadors.
BENEFICIS ACONSEGUITS

Malgrat la dispersió gregràfica dels centres, el client disposa d'una eina que li permet un control estricte, ràpid i àgil de la xarxa de botigues.

VALORACIÓ DEL CLIENT

At transmet confiança i seguretat. Han entès perfectament la gestió del nostre negoci per l'anàlisi que han dut a terme prèviament. Això permet resoldre ràpidament els problemes que puguin sorgir així com realitzar millores del que disposem.

Ignacio Ibáñez
Gerent
AT INFOSERVEIS
CONSULTORIA INFORMÀTICA
c/ Anselm Clavé, 69 - 73 - 3r.2a
08402 Granollers - Barcelona
Tel. 93 861 15 40
Fax. 93 861 15 41
info@atinfoserveis.com
NOTÍCIES
Copyright © 2009
Aquesta web i tot el seu contingut es propietat de Tagg Vallès, s.l.
Crèdits