Grup Grucasa

Distribució, comercialització i instal·lació de grues per a camions.

PROBLEMÀTICA

El client té diferents instal.lacions i també disposa d'empreses en altres sectors. Té la necessitat d'establir una gestió unificada per tal d'agilitzar l'administració del grup.

SOLUCIONS APORTADES
  • S'estableixen connexions segures per VPN a la central i amb polítiques de seguretat restrictives pels usuaris.
  • S'adapta i parametritza l’ERP de Nexus per ajustant-se a les necessitats de cada empresa del grup.
  • Finalment amb programació s'acaben d'automatitzar processos d'unificació de fitxers mestres i d'importació de dades d'altres aplicacions.
BENEFICIS ACONSEGUITS

Des de les oficines centrals es porta el control administratiu, comptable, fiscal i laboral.
Les sucursals disposen d'eines de treball adaptades a les seves necessitats.

VALORACIÓ DEL CLIENT

Una vez decididos por el programa Nexus, Atinfoserveis se encargó de analizar nuestras necesidades, sumunistrar los equipos y programas e instalación de toda la red.
S'adapta i parametritza l'ERP de Nexus per ajustant-se a les necessitats de cada empresa del grup.
Finalment amb programació s'acaben d'automatitzar processos d'unificació de fitxers mestres i d'importació de dades d'altres aplicacions.

Angel
Responsable administració
AT INFOSERVEIS
CONSULTORIA INFORMÀTICA
c/ Anselm Clavé, 69 - 73 - 3r.2a
08402 Granollers - Barcelona
Tel. 93 861 15 40
Fax. 93 861 15 41
info@atinfoserveis.com
NOTÍCIES
Copyright © 2009
Aquesta web i tot el seu contingut es propietat de Tagg Vallès, s.l.
Crèdits