Grup Comaina

Distribució i manteniment de maquinària per hosteleria

PROBLEMÀTICA

Empresa que ha experimentat un gran creixement en els útims tres anys. Consta de múltiples delegacions a nivell nacional i diferents societats. El tamany de la organització no els permet tenir un informàtic en plantilla per les seves múltiples necessitats.

SOLUCIONS APORTADES
  • Externalització de la gestió informàtica.
  • Implantació de l'ERP nexus i de les eines d'anàlisi estadístic i analític posteriors.
BENEFICIS ACONSEGUITS

L'empresa disposa del personal informàtic que necessita sense tenir-ne cap en plantilla.

Relació de gran implicació de l'equip d'at amb el client sobre la pròpia gestió de l'empresa, el que facilita moltíssim la incorporació de nou personal que és format per at a tots els nivells.

VALORACIÓ DEL CLIENT

Estic molt satisfeta de la feina de atinfoserveis, només els he de comunicar el problema o la idea del que necessitem i s'encarreguen de tot. M'aporten solucions ràpides i efectives.

Núria Sierra
Directora financera
AT INFOSERVEIS
CONSULTORIA INFORMÀTICA
c/ Anselm Clavé, 69 - 73 - 3r.2a
08402 Granollers - Barcelona
Tel. 93 861 15 40
Fax. 93 861 15 41
info@atinfoserveis.com
NOTÍCIES
Copyright © 2009
Aquesta web i tot el seu contingut es propietat de Tagg Vallès, s.l.
Crèdits